Beskyttelse af personlige oplysninger

 

FORMÅL OG PROCEDURE TIL BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA
De personoplysninger, du har givet ("Data"), behandles til følgende formål:
a) at levere den anmodede service ("Servicen") i overensstemmelse med aftalen mellem dig og FCA Italy S.p.A. ("Firmaet");
b) at give Firmaet mulighed for at udføre undersøgelser om kundetilfredshed (“Kundetilfredshed”) relateret til kvaliteten af Firmaets varer og tjenester i henhold til Firmaets legitime interesse;
Data kan behandles i hardcopy, på automatiserede eller elektroniske måder.

KONSEKVENSER AF MANGLENDE LEVERING AF DATA

Aflevering af Data er aldrig obligatorisk. Leveres de Data ikke, der er markeret som obligatorisk, forhindrer det imidlertid virksomheden i at levere Servicen. På den anden side vil ikke levering af de valgfri Data, give dig adgang til Servicen alligevel.

MODTAGERE AF DATA

Data kan behandles af fysiske personer og / eller juridiske enheder, der handler på vegne af Firmaet og under specifikke kontraktlige forpligtelser, baseret i EU-medlemsstater eller i lande uden for EU.
Data kan formidles til tredjeparter for at overholde juridiske forpligtelser, for at udføre offentlige myndigheders ordrer eller for at udøve Firmaets ret over for retslige myndigheder.

DATAOVERFØRSEL UDEN FOR EØS

Inden for sine kontraktmæssige forhold kan Firmaet overføre Data til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder opbevare dem i databaser, der administreres af enheder, der handler på vegne af Firmaet. Databasestyring og databehandling er bundet til formålet med behandlingen og udføres i henhold til gældende databeskyttelseslov.
Hvis Data overføres uden for EØS, bruger virksomheden passende kontraktmæssige foranstaltninger for at garantere en tilstrækkelig beskyttelse af Data, herunder - blandt andet - aftaler baseret på de standardkontraktbestemmelser, der er vedtaget af EU-Kommissionen for at udelukke overførsel af personoplysninger uden for EØS.

KONTROL- OG DATABESKYTTELSESTEAM

Kontrollanten er FCA Italy S.p.A. med hjemsted i Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino, Italien.
Du kan kontakte databeskyttelsesofficer teamet på e-mail-adressen dpofca@stellantis.com.

OPBEVARING AF DATA

De Data, der behandles for at levere Servicen og Kundetilfredshed, opbevares af Firmaet i den periode, der anses for strengt nødvendigt for at opfylde sådanne formål. Med hensyn til de Data, der behandles til levering af Servicen, kan Firmaet fortsætte med at gemme disse Data i en længere periode, som det kan være nødvendigt for at beskytte Firmaets interesser i forbindelse med potentielt ansvar i forbindelse med levering af Servicen.

DINE RETTIGHEDER

Du kan udøve følgende rettigheder:
1. ret til adgang betyder retten til at få oplyst fra Firmaet, om dine Data behandles og, hvor det er relevant, have adgang til dem;
2. ret til berigtigelse og ret til sletning betyder retten til at få berigtigelse af unøjagtige og / eller ufuldstændige Data samt sletning af Data, når anmodningen er legitim;
3. ret til begrænsning af behandlingen betyder retten til at anmode om suspension af behandlingen, når anmodningen er legitim
4. ret til dataportabilitet betyder retten til at indhente Data i et struktureret format, almindeligt anvendt og læsbart, samt retten til at overføre Data til andre controllere;
5. ret til indsigelse betyder retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af Data, når anmodningen er legitim, herunder når Data behandles til markedsføring eller profilering, hvis det er relevant;
6. ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i tilfælde af ulovlig behandling af Data.

Du kan udøve ovennævnte rettigheder direkte på https://privacyportal.fcagroup.com